Παπαζάχος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Φυσικής της Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Εφ. Γεωφυσικής

Διευθυντής Εργ. Γεωφυσικής (2017 - )

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας (2019-2022)

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2310-998510
E-mail: kpapaza@geo.auth.gr


  Scopus
  ORCID
  Google Scholar
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Εκπαίδευση :

 • Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (1990)
 • Διδακτορικό στη Γεωφυσική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (1994)
 • Πτυχίο Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1994, πραγματοποιήθηκε παράλληλα
  με τις διδακτορικές σπουδές)

Σταδιοδρομία :

 • Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, Εργαστήριο Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (1991-1994)
 • Senior Visiting Research Fellow, Τμήμα Γεωλογικών & Γεωφυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του
  Princeton, ΗΠΑ (1994-1995)
 • Ερευνητής Δ ’ (1995-Αύγουστος 1998) και Ερευνητής Γ’ (Σεπτέμβριος 1998-Δεκέμβριος 1999), Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), Ελλάδα
 • Επίκουρος Καθηγητής (Δεκέμβριος 1999-Οκτώβριος 2005), Αναπληρωτής Καθηγητής (Οκτώβριος 2005-Αύγουστος 2010) και Καθηγητής (Αύγουστος 2010-σήμερα), Εργ. Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
 • Meierjurgen Fellow στο Τμήμα Επιστημών της Γης, Παν/μιο Όρεγκον (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2017)
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2017-σήμερα)
 • Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2019-σήμερα)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

 • Μελέτες δομής φλοιού και άνω μανδύα (κυρίως τομογραφικές).
 • Διάδοση σεισμικών κυμάτων και προσομοίωση ισχυρής κίνησης με χρήση ενόργανων και μακροσεισμικών δεδομένων.
 • Μελέτες επίδρασης τοπικών εδαφικών συνθηκών με δεδομένα σεισμικών καταγραφών και περιβαλλοντικού θορύβου, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης της γεωφυσικής δομής με τη χρήση δεδομένων περιβαλλοντικού θορύβου.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (σεισμικές, ηλεκτρομαγνητικές, βαρυτικές, κλπ.) για τη μελέτη των κοντινών επιφανειακών σχηματισμών.
 • Μελέτες ενεργού παραμόρφωσης του φλοιού.
 • Σεισμοτεκτονικό καθεστώς και σεισμική επικινδυνότητα του ευρύτερου χώρου του Αιγαίου και μελέτες σεισμικών ακολουθιών.
 • Χρονικά μεταβαλλόμενη σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα χρησιμοποιώντας μοντέλα σεισμικότητας και πιθανολογικά μοντέλα.
 • Μελέτη χαρακτηριστικών σεισμικής κυματομορφής και αυτόματη επεξεργασία τους
 • Μελέτη ηφαιστειακών σεισμοτεκτονικών και συναφών ηφαιστειακών φαινομένων

Εμπειρία Πεδίου :

 • Υπεύθυνος για την οργάνωση και συμμετοχή σε διάφορα πειράματα πεδίου σχετικά με σεισμοτεκτονικές μελέτες, μελέτες σεισμών, γεωφυσικές διασκοπήσεις (σεισμικές, βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρικές), πειράματα πεδίου για γεωλογική, γεωτεχνική και αρχαιολογική έρευνα.
 • Τα πιο σημαντικά πειράματα πεδίου αφορούν τη συμμετοχή στα δίκτυα μεγάλης κλίμακας SIMBAAD και EGELADOS, ως μέλος της συντονιστικής επιτροπής και υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συντήρηση ενός μεγάλου μέρους του δικτύου, καθώς και την επεξεργασία δεδομένων.
 • Μέλος του πειράματος PROTEUS στην ευρύτερη περιοχή του ηφαιστειακού συγκροτήματος της Σαντορίνης σε συνεργασία με το Παν/μιο του Όρεγκον, το Imperial College και το ΕΚΠΑ.
 • Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δικτύου ισχυρής σεισμικής κίνησης του Ινστιτούτου Μηχανικής Σεισμολογίας & Μηχανικών Σεισμών-ITSAK (1995-1999).
 • Συμμετοχή στη λειτουργία του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωφυσικού Εργαστηρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990-σήμερα), με εκτεταμένη εμπειρία σε διάφορες πτυχές της καθημερινής λειτουργίας και ανάπτυξης του δικτύου.

Διδασκαλία και επίβλεψη εμπειρίας :

 • Διδασκαλία μαθημάτων όπως; Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Προγραμματισμός Η/Υ, Γεωστατιστική, Γενική Φυσική, Σεισμολογία, Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Φυσική του Εσωτερικού της Γης, σε πανεπιστημιακό επίπεδο για αποφοίτους γεωλογίας (από το 2005) και προπτυχιακούς (από το 1991) φοιτητές.
 • Επισκέπτης καθηγητής για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Potsdam (Θεωρία αντιστροφής).
 • Συγγραφέας 9 μεταπτυχιακών και προπτυχιακών εκπαιδευτικών σημειώσεων.
 • Ομιλητής σε διάφορα σεμινάρια κατάρτισης για μεταπτυχιακούς γεωλόγους και μηχανικούς, και επιτόπια εκπαίδευση γεωλόγων στη χρήση πολλών εφαρμοσμένων γεωφυσικών τεχνικών (σεισμικές, ηλεκτρομαγνητικές κ.λπ.).
 • Κύριος επιβλέπων σε 12 Διδακτορικές Διατριβές-Ph.D. (9 ολοκληρώθηκαν). Μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής διδακτορικών για 28 γεωλόγους και μηχανικούς στα Τμήματα Γεωλογίας στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, καθώς και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ και μέλος αρκετών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών.
 • Κύριος επιβλέπων σε 11 Διατριβές Ειδίκευσης-M.Sc. (10 ολοκληρώθηκαν) και μέλος σε συμβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές Διατριβών Ειδίκευσης (M.Sc.) για 30 γεωλόγους στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ.

Ακαδημαϊκή-Διοικητική δραστηριότητα :

 • Μέλος πολλών ελληνικών και διεθνών σεισμικών-γεωφυσικών-γεωλογικών ενώσεων (AGU, EGU, SSA κ.λπ.).
 • Μέλος του εκλεκτορικού σώματος σε διάφορες γεωφυσικές και γεωεπιστημονικές ακαδημαϊκές επιτροπές σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.
 • Συμμετοχή σε διάφορες συντονιστικές επιτροπές που είναι αρμόδιες για τη μεταρρύθμιση και την υποβολή έργων του Τμήματος Γεωλογίας.
 • Υπεύθυνος για την ανάπτυξη της υπολογιστικής υποδομής του Τμήματος Γεωλογίας (Νησίδα Η/Υ κ.λπ.)
 • Μέλος επιτροπών του ΑΠΘ.
 • Μέλος (πρώην πρόεδρος και αντιπρόεδρος) της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ.
 • Συντονιστής για την καθημερινή λειτουργία του Σεισμολογικού Δικτύου του ΑΠΘ και το σύστημα συλλογής και διάθεσης των δεδομένων του.
 • Ενημέρωση κρατικών υπηρεσιών (κυβερνητικές και τοπικές-περιφερειακές αρχές) και του ευρύτερου κοινού (μέσω των ΜΜΕ) στην Ελλάδα σχετικά με την ισχυρήσεισμική δραστηριότητα.
 • Ομιλητής σε δημόσια σχολεία, επαγγελματικές οργανώσεις, δήμους κ.λπ. σε διάφορα θέματα, όπως η Γενική Γεωφυσική, η Σεισμολογία στην Ελλάδα και η αντισεισμική πολιτική.

Ερευνητικά Επιτεύγματα :

 • Συγγραφέας ~150 άρθρων σε περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, ~2300 αναφορές χωρίς αυτοαναφορές (h-factor=26 στο Scopus χωρίς αυτοαναφορές).
 • Συμμετοχή σε περισσότερα από 40 συνέδρια (πρόεδρος σε πολλές συνεδρίες της ESC, IUGG, κ.λπ.) με περισσότερες από 80 παρουσιάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσκεκλημένων συνομιλιών.
 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά Τμήματα Γεωφυσικής και Σεισμολογίας.
 • Συγγραφέας ενός βιβλίου για τη Φυσική του Εσωτερικού της Γης (χρησιμοποιείται ως διδακτικό βιβλίο σε όλα τα Τμήματα Γεωλογίας στην Ελλάδα), 2 άτλαντες μακροσεισμικών δεδομένων, 2 χάρτες σεισμικών ενεργών ρηγμάτων και περισσότερες από 50 τεχνικές εκθέσεις έργων.
 • Συγγραφέας της εθνικής έκθεσης για την Ελλάδα για το διεθνές εγχειρίδιο IASPEI International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology
 • Κριτής για την Ευρωπαϊκή ένωση και το ESF, καθώς και πολλά περιοδικά. Επίσης κριτής για μεγάλο αριθμό ειδικών τόμων και βιβλίων (TransMed Atlas, Developments in Volcanology, Active Volcanoes of the World κ.λπ.)
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής εθνικών και διεθνών συνεδρίων (IASPEI 1997, Greek Geophysical Union 1993, Greek Geological Society 2004, Carpathian-Balkan Geological Society 2010, κ.λπ.) και διοργανωτής του εργαστηρίου "EGELADOS" (Θεσσαλονίκη, 2007).
 • Βραβείο καλύτερης κριτικής από την Αμερικανική Γεωφυσική Ένωση (AGU) για το περιοδικό Geophysical Research (Solid Earth) το 2001.
 • Αναπληρωτής συντάκτης των περιοδικών Pure and Applied Geophysics (PAGEOPH), Geophysical Journal of the Balkan Geophysical Society και Turkish Journal of Earth Sciences.
 • Βραβείο καλύτερης εργασίας νέου γεωεπιστήμονα από την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία 1996-1997.
 • Πρώην μέλος του Επιστημονικού συμβουλίου της υποεπιτροπής WEGENER της IUGG, πρώην μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) και πρώην μέλος του συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ) και της επιστημονικής του επιτροπής. Μέλος του συντονιστικού συμβουλίου του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων (ΕΕΔΣ). Πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΙΓΜΕ.