Παπαζάχος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Γεωφυσικής

Διευθυντής Εργ. Γεωφυσικής (2018 - )

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (0030) 2310-998510
Fax: (0030) 2310-998528
E-mail: kpapaza@geo.auth.gr

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα ( PDF ~1460KB )

Ημ. γένησης : 11 Νοεμβρίου 1968

Σπουδές :

 • Πτυχίο Φυσικής, Παν/μιο Θεσ/νίκης (1990)
 • Πτυχίο Γεωλογίας, Παν/μιο Θεσ/νίκης (1994)
 • Διδάκτορας Γεωφυσικής Παν/μιο Θεσ/νίκης (1994).

Σταδιοδρομία :

 • Υπότροφος Ι.Κ.Υ., Εργαστ. Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης (1991-1994)
 • Visiting Research Fellow, Dept. of Geological & Geophysical Sciences, Princeton University , Η . Π . Α . (1994-1995)
 • Ερευνητής Δ', Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) (1995-Αύγουστος 1998)
 • Ερευνητής Γ', Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) (Σεπτέμβριος 1998-Δεκέμβριος 1999)
 • Επίκ. Καθηγητής Γεωφυσικής , Εργ . Γεωφυσικής Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης (Δεκέμβριος 1999-2005)
 • Αναπλ. Καθηγητής Γεωφυσικής , Εργ . Γεωφυσικής Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης (Δεκέμβριος 2005-2010)

Ερευνητικές Δραστηριότητες

α) Δομή του φλοιού και του ανώτερου μανδύα (κυρίως τομογραφικές μελέτες), β) Μελέτη της ενεργού παραμόρφωσης του φλοιού, γ) Σεισμοτεκτονική μελέτη (ζώνες διάρρηξης, ενεργά ρήγματα, κλπ.) και σεισμική επικινδυνότητα του ευρύτερου Ελληνικού χώρου, δ) Χρονικά εξαρτώμενη σεισμικότητα με εφαρμογή του Γενικευμένου Χρονικά Εξαρτημένου Μοντέλου-Πρόγνωση σεισμών με βάση πιθανολογικά μοντέλα σεισμικότητας, ε) Μελέτη σεισμικών ακολουθιών, στ) Απόσβεση σεισμικών κυμάτων με τη χρήση μακροσεισμικών δεδομένων και δεδομένων ισχυρής σεισμικής κίνησης, ζ) Χρήση γεωφυσικών τεχνικών (σεισμικών, μαγνητικών, κλπ.) για τη μελέτη των επιφανειακών στρωμάτων της Γης, κυρίως για γεωτεχνικούς σκοπούς.

Μέλος πολλών Ελληνικών και διεθνών γεωφυσικών συλλόγων. Κριτής σε διεθνή και Ελληνικά περιοδικά και συνεργαζόμενος συντάκτης ( Ass . Editor) του J. ο f Balkan Geophysical Society και Turkish Journal of Earth Sciences. Κριτής της ΓΓΕΤ, του European Science Foundation και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής WEGENER της IUGG . Υπότροφος του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές και μεταδιδακτορικές σπουδές. 1 ο Βραβείο καλύτερης εργασίας νέου επιστήμονα Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας στο 8 ο Συνέδριο της Ε.Γ.Ε. Βραβείο καλύτερου κριτή για το περιοδικό JGR - Solid Earth για το έτος 2001

Εμπειρία πεδίου και οργάνων

Συμμετοχή σε πολλά πειράματα υπαίθρου σε σεισμοτεκτονικές μελέτες, μελέτες σεισμικών ακολουθιών, εφαρμοσμένης γεωφυσικής (σεισμικές, μαγνητικές, βαρυτικές, ηλεκτρικές). Συμμετοχή στη λειτουργία του Σεισμολογικού Δικτύου του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ από το 1990 μέχρι σήμερα. Υπεύθυνος του δικτύου Επιτ/φων του ΙΤΣΑΚ κατά την περίοδο 1995-1999.

Ερευνητικά Προγράμματα

Επιστημονικός Υπεύθυνος σε δέκα (10) και συμμετοχή σε περισσότερα από ογδόντα (80) ερευνητικά προγράμματα Φυσικής Εσωτερικού της Γης, Σεισμολογίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Δημοσιεύσεις:

 1. Tsokas, G.N. and Papazachos, C. B. , The applicability of two-dimensional inversion filters in magnetic prospecting for buried antiquities, In: Theory and Practice of Geophysical Data Inversion, Eds. A. Vogel, A. Sarwar, R. Gorenflo, O. Kounchev, 1990.
 2. Tsokas, G. N., Papazachos, C. B. , Loucoyanakis, M.Z. and Karousova, O., Geophysical data from archaeological sites: inversion filters based on the vertical-side finite prism, Archaeometry, 33, 215 - 230, 1991.
 3. Papazachos, C. B. , Anisotropic radiation modeling of macroseismic intensities for the estimation of the attenuation structure of the upper crust in Greece, Pageoph, 138, 445 - 469, 1992.
 4. Papazachos, C. B. and Kiratzi, A.A., A formulation for reliable estimation of active crustal deformation and its application to central Greece, Geophysical Journal International, 111, 424 - 432, 1992.
 5. Tsokas, G. N. and Papazachos, C. B. , Two-dimensional inversion filters in magnetic prospecting, Geophysics, 57, 1004 - 1014, 1992.
 6. Papazachos, C. B. , Kiratzi A. A. and Papazachos B. C., Rates of active crustal deformation in the Aegean and surrounding area, Journal of Geodynamics, 16, 147 -179, 1992. Επίσης στο Proc. of the 6th Congress of the Geological Society of Greece, Athens, Greece, May 1992, XXVIII(1), 21-32, 1993.
 7. Hatzidimitriou, P.Μ., Papazachos C. B. , Kiratzi, A.A. and Theodoulidis, N., Estimation of attenuation structure and local earthquake magnitude based on strong motion records, Tectonophysics, 217, 243 - 254, 1993.
 8. Papazachos C. B. and Tsokas, G. N., A FORTRAN program for the computation of 2-dimentional inverse filters in magnetic prospecting, Computers & Geosciences, 19, 705 - 715, 1993. Επίσης παρουσιάστηκε στο 17th Conference of the European Geophysical Union, Edinburgh, Scotland, 6 - 10 April, 1992.
 9. Papazachos B. C., Hatzidimitriou, P.M., Karakaisis, G. F., Papazachos,C. B. and Tsokas, G.N. Rupture zones and active crustal deformation in southern Thessalia, central Greece., Boll. Geof. Teor. Appl., 35, 363 - 374, 1993.
 10. Papazachos, C. B. , Determination of crustal thickness by inversion of travel times with an application in the Aegean area, Proc. of the 2nd Congress of the Greek Geophysical Union, Florina, Greece, 5 - 7 May, 1993, 3, 483 - 491, 1993.
 11. Panagiotopoulos, D. G., Hatzidimitriou, P.M., Tsokas, G.N. and Papazachos, C. B. , Velocity, density and attenuation structure of the lithosphere in the Aegean and surrounding area, Proc. of the 2nd Congress of the Greek Geophysical Union, Florina, Greece, 5 - 7 May, 1993, 527 - 549, 1993.
 12. Lagios, E., Sotiropoulos, P., Tsokas, G., Vargemezis, G., Papazachos, C. B. and Dimitropoulos, K., Preliminary accounts of a tectomagnetic experiment in East-Central Greece, Proc. of the 7th Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, Greece, 25 - 27 May, XXX(5), 89-96, 1994.
 13. Tsokas, G.N., Papazachos, C. B. , Vargemezis, G., Fytikas, M. and Angelopoulos, A., The structure of the upper crust in the Karditsa subbasin (central Greece) and the continuation of the ophiolites beneath its sediments, Proc. of the 7th Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, Greece, 25 - 27 May, XXX(5), 107-116, 1994.
 14. Tsokas, G. N., Giannopoulos, A., Tsourlos, P., Vargemezis, G., Tealby, J. M., Sarris, A., Papazachos, C. B. and Savopoulou, T., A large scale geophysical survey in the archaeological site of Europos (N. Greece), Journal of Applied Geophysics, 32, 85 - 98, 1994.
 15. Papazachos, C. B. and Kiratzi, A., Parameters of typical faults in the active regions of the Aegean and surrounding areas, Proc. of the XXIV General Assembly of ESC, Athens, 19-24 September, II, 928-937, 1994.
 16. Kiratzi, A.Α. and Papazachos, C. B. , Seismic crustal deformation along the Azores-Gibraltar region, Proc. of the XXIV General Assembly of ESC, Athens, 19-24 September, I, 432-439, 1994.
 17. Kiratzi, A.A. and Papazachos, C. B. , Active crustal deformation from the Azores triple junction to Middle East. Tectonophysics, 243, 1-24, 1995.
 18. Τsokas, G. N., Papazachos, C. B. , Vafidis, A., Loukoyiannakis, M., Vargemezis, G. and Tzimeas, K., The detection of monumental tombs buried in tumuli by refraction seismics, Geophysics, 60, 1735-1742, 1995.
 19. Papazachos, C. B. , Hatzidimitriou, P. M., Panagiotopoulos, D. and Tsokas, G.N., Tomography of the crust and upper mantle in SE Europe. Journal of Geophysical Research, 12,405-12,422, 1995. Επίσης στο Proc. of the 7th Congress of the Geological Society of Greece, Thessaloniki, Greece, 25 - 27 May, XXX(5), 215-226, 1994.
 20. Kiratzi, A.A. and Papazachos, C. B. , Active deformation of the shallow part of the subducting lithospheric slab in the Southern Aegean, Journal of Geodynamics, 19, 65 - 78, 1995.
 21. Vafidis, A., Tsokas, G., Loucoyannakis, M., Vasiliadis, K., Papazachos, C. B. and Vargemezis, G., Feasibility study on the use of seismic methods in detecting monumental tombs in tumuli, Archaeological Prospection, 2, 119-128, 1995.
 22. Nolet, G. and Papazachos, C. B. , Seismic tomography and constraints on the composition of the upper mantle, In: High Pressure and High Temperature Research on Lithosphere and Mantle Materials, Eds. M. Mellini, G. Ranalli, C. Ricci, and V. Trommsdorff, 67-87,1996.
 23. Kiratzi, A. and Papazachos, C. B. , Moment-tensor summation to derive the active crustal deformation in Japan, Bull. Seism. Soc. Am., 86, 821-831, 1996.
 24. Papazachos, C. B. and Kiratzi, A. A., A detailed study of the active crustal deformation in the Aegean and surrounding area, Tectonophysics, 253, 129-153, 1996.
 25. Papazachos, C. B. and Nolet., G., Non-linear arrival time tomography, Annali di Geofisica, 40, 85-97, 1997. Επίσης, παρουσιάστηκε στο workshop: Tomography of the European Region, Instituto Nationale di Geofisica, Rome, 5-6 February 1996.
 26. Papazachos, C. B. and Papadimitriou, E., Evaluation of the global applicability of the time and magnitude predictable seismicity model, Bul. Seism. Soc. Am., 87, 799-808, 1997. Επίσης, Proc. of the XXV General Assembly of ESC, Reykjavik, Iceland, 14-19 September, 270-275, 1996.
 27. Papazachos, C. B. and Papaioannou, Ch., The macroseismic field of the Balkan area, J. Seismology, 1, 181-201, 1997. Επίσης, παρουσιάστηκε στο First Congress of the Balkan Geophysical Society, Athens, 23-27 September 1996.
 28. Papazachos, C. B. and Nolet. G., P and S deep velocity structure of the Hellenic area obtained by robust non-linear inversion of travel times, J. Geophys. Res., 102, 8349-8367, 1997. Επίσης, παρουσιάστηκε στο Spring Meeting of the American Geophysical Union (AGU), Baltimore, USA, 10 - 14 May, 1995.
 29. Tsokas, G.N., Sarris, A., Pappa, M., Bessios, M., Papazachos, C. B. , Tsourlos, P. and Giannopoulos, A., A large-scale magnetic survey in Makrygialos (Pieria), Greece, Archaeological Prospection, 4, 123-137, 1997. Επίσης, παρουσιάστηκε στο First Congress of the Balkan Geophysical Society, Athens, 23-27 September 1996 και στο 3 ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της ΕΑΕ, Αθήνα, 6-9 Νοεμβρίου 1996.
 30. Papazachos, C. B. , Crustal P and S velocity structure of the Serbomacedonian massif (Northern Greece) obtained by non-linear inversion of travel times, Geophys. J. Int., 134, 25-39, 1998. Επίσης, παρουσιάστηκε στο Fall Meeting of the American Geophysical Union (AGU), San Francisco, USA, 15-23 December 1996.
 31. Papazachos C. B. and Scordilis, E. M., Crustal structure of the Rhodope and surrounding area obtained by non-linear inversion of P and S travel times and its tectonic implication, Acta Vulcanologica, 10, 339-345, 1998. Επίσης, παρουσιάστηκε στο Fall Meeting of the American Geophysical Union (AGU), San Francisco, USA, 15-23 December 1996.
 32. Savvaidis, A., Papazachos, C. B. and Hatzidimitriou, P.Μ., Site effect estimation based on the source and path modeling of macroseismic intensities in the area of Greece, Eur. Earth. Engineering., 1, 18-28, 1998.
 33. Papazachos, C. B. , Karakostas, V. G. and Scordilis, E. M., Crustal and upper mantle structure of the Kozani-Grevena and surrounding area obtained by non-linear inversion of P and S travel times, J. Geodynamics, 26, 353-365, 1998.
 34. Papazachos, B. C., Karakostas, B. G., Kiratzi, A. A., Papadimitriou, E. E. and Papazachos, C. B. , A model for the 1995 Kozani-Grevena seismic sequence, J. Geodynamics, 26, 217-231, 1998. Επίσης, παρουσιάστηκε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995, Κοζάνη, 24-27 Μαΐου, 1996, Πρακτικά Συνεδρίου, 69-92, 1998.
 35. Theodulidis, N., Lekidis, V., Margaris., V., Papazachos, C. B. , Papaioannou, Ch. and Dimitriou, P., Seismic hazard assessment and design spectra for the Kozani-Grevena region (Greece) after the earthquake of May 13, 1995, J. Geodynamics, 26, 375-391, 1998. Επίσης, παρουσιάστηκε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995, Κοζάνη, 24-27 Μαΐου, 1996, Πρακτικά Συνεδρίου, 241-261, 1998, και στο 3ο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, 1, 469-476, 1997.
 36. Καραγιάννη, Ε., Παναγιωτόπουλος, Δ., Παπαζάχος, Κ. Β. και Burton, P. W., Μελέτη της δομής των επιφανειακών στρωμάτων της λεκάνης της Μυγδονίας με τη μέθοδο της αντιστροφής των επιφανειακών κυμάτων, Bull. Geol. Soc. Greece, Patra, Greece, May 1998, XXXII(4), 309-319, 1998.
 37. Μάργαρης , Β ., Παπαζάχος , Κ . , Παπαϊωάννου , Χ ., Κολιόπουλος , Π ., και Λεκίδης , Β ., Η ισχυρή εδαφική κίνηση και η συμπεριφορά των κατασκευών κατά το σφοδρό σεισμό (M W =6.6) της Ζακύνθου στις 18 Νοεμβρίου 1997, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Τεύχος 16/3/95, 72-77, 1998.
 38. Papazachos, C. B. and Papaioannou, Ch., Further information on the macroseismic field in the Balkan area (Reply on the comment of M. D. Trifunac on the paper “The macroseismic field of the Balkan area”), J. Seismology, 2, 363-375, 1998.
 39. Papazachos, B.C., Papadimitriou, E.E., Kiratzi, A.A., Papazachos, C.B. and Louvari, E.K., Fault plane solutions in the Aegean sea and the surrounding area and their tectonic implications, Bolletino di Geofisica Teorica ed Applicata, 39, 199-218, 1998.
 40. Papazachos, C. B. , An alternative method for a reliable estimation of seismicity with an application in Greece and the surrounding area, Bull. Seism. Soc. Am., 89, 111-119, 1999. Επίσης, παρουσιάστηκε στο 29 th IASPEI General Assembly, Thessaloniki, 18-28 August, Abstracts Volume, 298p., 1997.
 41. Triantafyllidis, P., Hatzidimitriou, P. M., Theodulidis, N., Suhadolc, P., Papazachos, C. B. , Lontzetidis, K. and Raptakis, D., Site effects in the city of Thessaloniki (Greece) estimated from acceleration data and 1-D local soil profiles, Bull. Seism. Soc. Am., 89, 521-537, 1999.
 42. Margaris, V. and Papazachos, C. B. , Moment-magnitude relations based on strong motion records in Greece and surrounding area, Bull. Seism. Soc. Am., 89, 442-455, 1999. Επίσης, παρουσιάστηκε στο 29 th IASPEI General Assembly, Thessaloniki, 18-28 August, Abstracts Volume, 34p., 1997
 43. Papazachos, B. C., Papaioannou, Ch., Papazachos, C. B. and Savvaidis, A. S., Rupture zones in the Aegean region, Tectonophysics, 308, 205-221, 1999. Επίσης, παρουσιάστηκε στο 29 th IASPEI General Assembly, Thessaloniki, 18-28 August, Abstracts Volume, 106p., 1997.
 44. Klimis, N. S., Papazachos, C. B. and Efremidis, Ch. F., Determination of the behavior of a sedimentary rock mass: comparison of measured static and dynamic properties, Proc. of the 9 th Int. Congress on Rock Mechanics, Paris, France, August 25-28, 1999.
 45. Papazachos, C. B. , Seismological and GPS evidence for the Aegean-Anatolia interaction, Geophys. Res. Lett., 17, 2653-2656, 1999.
 46. Papazachos, B. C., Papaioannou, Ch.A., Papazachos, C.B. and Savvaidis, A.S., A methodology for reliable seismic hazard assessment in the South Balkan area, Proc. The 2 nd EU-Japan workshop on seismic Risk, Reykjavik, ICELAND, June 23-27, 1999, 114-121, 1999.
 47. Papazachos, B., Karakaisis, G., Hatzidimitriou, P., Karakostas, B., Kiratzi, A., Leventakis, G., Margaris, B., Panagiotopoulos, D., Papadimitriou, E., Papaioannou, Ch., Papazachos, C. , Savvaidis, A., Scordilis, E., Theodulidis, N., Tsapanos, T. and Dimitriou, P., A procedure to assess the evolution of a seismic sequence, Αnn. Geol. Pays Hell. (A la memoire du Prof. J. Drakopoulos), 38, 119-128, 2000.
 48. Papazachos B. C., Karakaisis G. F., Papazachos C. B. and Scordilis, E. M., Earthquake Triggering in the North and East Aegean Plate Boundaries due to the Anatolia Westward Motion. Geophys. Res. Letts., 27, 3957-3960, 2000. Επίσης, πρόδρομη ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στα Αnn. Geol. Pays Hell. (A la memoire du Prof. J. Drakopoulos), 38, 105-117, 2000.
 49. Papazachos, B. C., Karakaisis, G. F., Papazachos, C. B. , Savvaidis, A.S. and Scordilis, E. M., Properties of the preshock crustal deformation in regions of the Aegean area, Proc. XXVII ESC General Assembly, Lisbon, 10-15 September, 295-300, 2000.
 50. Savvaidis, A., Papazachos, C. , Soupios, P., Grammalidis, N., Saragiotis, Ch., Hadjileontiadis, L. and Panas, S., Rapid determination of earthquake parameters using a phase auto-detect system, Proc. XXVII ESC General Assembly, Lisbon, 10-15 September, Addendum, 2000.
 51. Papazachos, C. , Soupios, P., Savvaidis, A. and Roumelioti, Z., Identification of small-scale active faults near metropolitan areas: An example from the Asvestochori fault near Thessaloniki , Proc. XXVII ESC General Assembly, Lisbon, 10-15 September, 221-225, 2000.
 52. Papazachos, B. C., Karakostas, V. G., Papazachos, C. B. and Scordilis, E. M. The geometry of the Wadati-Benioff zone and lithospheric kinematics in the Hellenic arc, Tectonophysics, 319, 275-300, 2000.
 53. Papazachos, B. C. and Papazachos, C. B. , Accelerated preshock deformation of broad regions in the Aegean area, Pure Appl. Geophys., 157, 1663-1681, 2000. Επίσης, παρουσιάστηκε στο 25 th EGS General Assembly, Nice, 25-29 April, Abstracts Volume, 34p., 2000.
 54. Savvaidis, A. S., Tsokas, G. N., Papazachos, C. B. and Kondopoulou, D., A geophysical study of the ophiolite complex and sedimentary basins in the Northwest part of the Chalkidiki peninsula (N. Greece), Surveys in Geophysics, 21, 567-595, 2000.
 55. Saragiotis, C.D., Hadjileontiadis, L.J., Savvaidis, A.S., Papazachos, C.B. and Panas, S.M., Automatic S-phase arrival determination of seismic signals using nonlinear filtering and higher-order statistics, Proc. IGARSS 2000, Honolulu, Hawaii, USA, 24-28 July, 292-294, 2000.
 56. Soupios, P. M., Papazachos, C. B. , Juhlin, C. and Tsokas, G. N., Nonlinear three-dimensional traveltime inversion of crosshole data with an application in the area of Middle Urals, Geophysics, 66, 627-636, 2001.
 57. Papazachos, C. B. and Papazachos, B. C., Precursory accelerated Benioff strain in the Aegean area, Annali di Geofisica, 1 44, 461-474, 2001.
 58. Παπαζάχος, Β.Κ., Μουντράκης, Δ.Μ., Παπαζάχος, Κ.Β. , Τρανός, Μ.Δ., Καρακαΐσης, Γ.Φ. και Σαββαΐδης, Α.Σ., Τα ρήγματα που προκάλεσαν τους γνωστούς ισχυρούς σεισμούς στην Ελλάδα και τη γύρω περιοχή από τον 5 ο αιώνα π.Χ. μέχρι σήμερα. 2 ο Παν. Συν. Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Τ.Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, 28-30 Σεπτεμβρίου 2001, 1, 17-26.
 59. Παπαζάχος, Β.Κ., Καρακώστας, Β.Κ., Κυρατζή, Α.Α, Μάργαρης, Β.Ν, Παπαζάχος, Κ.Β. και Σκορδύλης, Ε.Μ., Η καταλληλότητα των κλιμάκων μεγέθους που χρησιμοποιούνται στον καθορισμό σχέσεων υπολογισμού των παραμέτρων της ισχυρής σεισμικής κίνησης στην Ελλάδα, 2 ο Παν. Συν. Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Τ.Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, 28-30 Σεπτεμβρίου 2001, 1, 55-64.
 60. Παπαζάχος, Κ.Β. , Αλγόριθμος μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμών με τη χρήση μοντέλων επιταχυνόμενης σεισμικής παραμόρφωσης, 2 ο Παν. Συν. Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Τ.Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, 28-30 Σεπτεμβρίου 2001, 1, 107-116.
 61. Papadimitriou, E. E., Papazachos, C. B. and Tsapanos, T. M., Testing and application of the time- and magnitude- predictable model to the intermediate and deep focus earthquakes in the subduction zones of the circum-Pacific belt, Tectonophysics, 330, 45-68, 2001.
 62. Reci, H., Tsokas, G.N., Papazachos, C.B. , Thanassoulas, C., Avxhiou, R. and Bushati, S., Study of the cross-border geothermal field in the Sarandaporos-Konitsa area by electrical sounding, J. Balk. Geophys. Soc., 4, 19-28, 2001.
 63. Papazachos, B. C., Karakaisis, G. F., Papazachos, C. B. , Scordilis, E. M. and Savvaidis, A.S., A method for estimating the origin time of an ensuing mainshock by observations on preshock crustal seismic deformation, Bull. Geol. Soc. Greece, 34, 1573-1579, 2001.
 64. Papazachos, C. B. , k arakostas, B. G., k arakaisis, G. F. and Papaioannou, Ch. A., The Athens 1999 mainshock (M w =5.9) and the evolution of its aftershock sequence, Bull. Geol. Soc. Greece, 34, 1581-1586, 2001.
 65. Papazachos, C.B. , Vamvakaris, D.A., Vargemezis, G.N. and Aidona, E.V., A study of the active tectonics and deformation in the Mygdonia basin (N.Greece) using seismological and neotectonic data, Bull. Geol. Soc. Greece, 34, 303-309, 2001.
 66. Papazachos, C. B. , Karakaisis, G. F., Savvaidis, A. S. and Papazachos, B. C., Accelerating Seismic Crustal Deformation in Southern Aegean Area, Bull. Seismol. Soc. Am., 92, 570-580, 2002.
 67. Papazachos, B. C., Savvaidis, A. S., Papazachos, C. B. and Karakaisis, G. F., Precursory seismic crustal deformation in the area of southern Albanides, J. of Seismology, 6, 237-245, 2002.
 68. Karakaisis, G. F., Papazachos, B. C., Papazachos, C. B. and Savvaidis, A. S., Accelerating seismic crustal deformation in the North Aegean Trough, Greece, Geophys. J. Int., 148, 193-200, 2002.
 69. Papazachos, B. C., Savvaidis, A. S., Karakaisis, G. F. and Papazachos, C. B. , Precursory accelerating seismic crustal deformation in the Northwestern Anatolia Fault Zone. Tectonophysics, 347, 217-230, 2002.
 70. Karagianni, E., Panagiotopoulos, D., Panza, G., Suhadolc, P., Papazachos, C. , Papazachos, B., Kiratzi, A., Hatzfeld, D., Makropoulos, K., Priestley, K. and Vuan, A., Rayleigh wave group velocity tomography in the Aegean area, Tectonophysics, 358, 187-209, 2002.
 71. Qin, C., Papazachos, C.B. and Papadimitriou, E., Velocity field for crustal deformation in China derived from seismic moment tensor summation of earthquakes, Tectonophysics, 359, 29-46, 2002.
 72. Vlastos, S., Papadimitriou, E. E., Papazachos, C. B. and Karakostas, V. G., Determination of seismic lineaments in the Aegean area and deformation velocities, Proc. 11th Gen. Ass. WEGENER, 12-14 June, 2002.
 73. Papazachos, C.B. , A tecto-kinematic model for the Aegean using seismological and GPS data, Proc. 11th Gen. Ass. WEGENER, 12-14 June, 2002.
 74. Papazachos, C.B. , Karakaisis, G.F. and Scordilis, E.M., Results of a Retrospective Prediction of Past Strong mainshocks in the Broader Aegean Area by Application of the Accelerating Seismic Deformation Method, Proc. XXVIII ESC General Assembly, Genoa, 1-6 September, 14pp., 2002.
 75. Papazachos, C.B. , Triggering of subduction in the Hellenic arc by westward motion of Anatolia, Proc. XXVIII ESC General Assembly, Genoa, 1-6 September, 9pp., 2002.
 76. Karakaisis, G.F., Papazachos, C.B. , Scordilis, E.M., Papaioannou, Ch.A. and Papazachos, B.C., Time variation of seismicity and seismic hazard in the Hellenic arc-trench system, Proc. XXVIII ESC General Assembly, Genoa, 1-6 September, 8pp., 2002.
 77. Papazachos, B.C., Savvaidis, A.S., Karakaisis, G.F., Papazachos, C.B. , Papadimitriou, E.E., Scordilis, E.M. and Karakostas, B.G., Premonitory clustering of shocks in critical regions, Proc. XXVIII ESC General Assembly, Genoa, 1-6 September, 9pp., 2002.
 78. Margaris, B., Papazachos, C. , Papaioannou, Ch., Theodulidis, N., Kalogeras, I. and Skarlatoudis, A., Ground motion attenuation relations for shallow earthquakes in Greece, Proc. 12 th European Conference on Earthquake Engineering, London, 2002. Επίσης, παρουσιάστηκε στο 2 ο Παν. Συν. Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Τ.Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, 28-30 Σεπτεμβρίου 2001.
 79. Savvaidis, A., Papazachos, C. , Soupios, P., Galanis, O., Grammalidis, N., Saragiotis, Ch., Hadjileontiadis, L. and Panas, S., Implementation of additional seismological software for the determination of earthquake parameters based on MATSEIS and an automatic phase detector algorithm, Seism. Res. Lett., 73, 57-69, 2002.
 80. Papazachos, B. C., Karakostas, V. G., Kiratzi, A. A., Margaris, B. N., Papazachos, C. B. and Scordilis, E. M. Uncertainties in the estimation of earthquake magnitudes in Greece, Journal of Seismology, 6, 557-570, 2002.
 81. Karakaisis, G. F., Savvaidis, A. S. and Papazachos, C. B. , Time variation of parameters related to the accelerating preshock crustal deformation in the Aegean area, Pure Appl. Geophys., 160, 1479-1491, 2003 .
 82. Karakostas, V.G, Papadimitriou, E.E, Karakaisis, G.F., Papazachos, C.B. , Scordilis, E.M., Vargemezis, G. and Aidona, E., The 2001 Skyros, Northern Aegean, Greece, earthquake sequence: Off - fault aftershocks, tectonic implications, and seismicity triggering, Geophys. Res. Lett., 30, 1012-1015, 2003.
 83. Skarlatoudis, A.A., Papazachos, C.B. and Margaris, B.N., Determination of noise spectra from strong motion data recorded in Greece, J. Seismology, 7, 533-540, 2003. Επίσης, παρουσιάστηκε στο 12 th European Conference on Earthquake Engineering, London, 2002 και στο 2 ο Παν. Συν. Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Τ.Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, 28-30 Σεπτεμβρίου 2001, 1, 225-234.
 84. Skarlatoudis, A.A., Papazachos, C.B. , Margaris, B.N., Theodulidis, N., Papaioannou, Ch., Kalogeras, I., Scordilis E.M. and Karakostas, V., Εmpirical peak ground motion predictive relations for shallow earthquakes in Greece, Bull. Seismol. Soc. Am., 93, 2591-2603, 2003. Επίσης, συνοδεύεται από ένα Erratum, Bull. Seismol. Soc. Am., 97, 2219-2221, 2007.
 85. Papazachos, C.B. , Minimum preshock magnitude in critical regions of accelerating seismic crustal deformation, Boll. Geophys. Teor. Appl., 44, 103-113, 2003. Επίσης, παρουσιάστηκε στο XXVIII ESC General Assembly, Genoa, 1-6 September, 2002.
 86. Karakostas, V.G., Papadimitriou, E.E. and Papazachos, C.B. , Properties of the 2003 Lefkada, Ionian Islands, Greece, earthquake seismic sequence and seismicity triggering, Bull. Seismol. Soc. Amer., 94, 1976-1981, 2004. Επίσης, παρουσιάστηκε στο 1 st International Workshop on Earthquake Prediction, ESC subcommision on earthquake prediction , 6-7 November 2003, Athens και στο 10th Int. Congr. Geol. Soc. Greece, Thessaloniki, April 15-17, 2004.
 87. Papazachos, C.B. , Karakaisis, G.F., Scordilis, E.M. and Papazachos, B.C., Probabilities of activation of seismic faults in critical regions of the Aegean area, Geophys. J. Int., 159, 679-687, 2004.
 88. Karakaisis, GF, Papazachos, C.B. , Scordilis, E.M. and Papazachos, B.C., Current accelerating seismic excitation along the northern boundary of the Aegean microplate, Tectonophysics, 383, 81-89, 2004.
 89. Benetatos, C., Kiratzi, A.A., Papazachos, C.B. and Karakaisis, G.F., Focal mechanisms of shallow and intermediate depth earthquakes along the Hellenic Arc, J. Geodyn., 37, 253-296, 2004.
 90. Theodulidis, N., Kalogeras, I., Papazachos, C , Karastathis, V., Margaris, B., Papaioannou, C. and Skarlatoudis, A., HEAD 1.0: A unified HEllenic A ccelerogram D atabase, Seismol. Res. Lett., 75, 36-45, 2004. Επίσης παρουσιάστηκε στο 10th Int. Congr. Geol. Soc. Greece, Thessaloniki, April 15-17, 2004.
 91. Scordilis, E.M., Papazachos, C.B. , Karakaisis, G.F. and Karakostas, V.G., Accelerating seismic crustal deformation before strong mainshocks in Adriatic and its importance for earthquake prediction, J. Seismol., 8, 57-70, 2004. Επίσης παρουσιάστηκε στο XXVIII ESC General Assembly, Genoa, 1-6 September, 2002.
 92. Vamvakaris D.A., Papazachos C.B. , Karagianni E.E, Scordilis E.M. and Hatzidimitriou, P.M., Determination of fault plane solutions using waveform amplitudes and radiation pattern, Bull. Geol. Soc.Greece, 2005, 36, 1529-1538.
 93. Papazachos, B.C., Scordilis, E.M., Panagiotopoulos, D.G., Papazachos, C.B. and Karakaisis, G.F., Global relations between seismic fault parameters and earthquake moment, Bull. Geol. Soc. Greece, 36, 1482-1489, 2005.
 94. Galanis, O.C., Papazachos, C.B. , Hatzidimitriou, P.M. and Scordilis, E.M., Application of 3-d velocity models and ray tracing in double difference earthquake location algorithms: Application to the Mygdonia basin (Northern Greece), Bull. Geol. Soc. Greece, 36, 1396-1405, 2005.
 95. Papazachos, C.B. , Scordilis, E.M., Karakaisis, G.F. and Papazachos, B.C., Decelerating preshock seismic deformation in fault regions during critical periods, Bull. Geol. Soc. Greece, 36, 1491-1498, 2005.
 96. Panou, A.A., Hatzidimitriou, P.M., Papazachos, C.B. , and Papaioannou, Ch., A source parameters study of the aftershock sequence of the Kozani-Grevena 1995 earthquake based on acceleration records, Bull. Geol. Soc. Greece, 36, 1457-1466, 2005.
 97. Dimitriadis, I.M., Panagiotopoulos, D.G., Papazachos, C.B ., Hatzidimitriou, P.M., Karagianni, E.E, and Kane, I., Recent seismic activity (1994-2002) of the Santorini volcano using data from local seismological network, Developments in Volcanology: The South Aegean Volcanic Arc, 391pp. Elsevier, 185-204, 2005. Επίσης, παρουσιάστηκε στο South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives (SAAVA 2003), Milos, 17-20 September 2003.
 98. Papazachos, B.C., Dimitriadis, S.T., Panagiotopoulos, D.G., Papazachos, C.B. and Papadimitriou, E.E., Deep structure and active tectonics of the Southern Aegean volcanic arc, Developments in Volcanology: The South Aegean Volcanic Arc, 391pp., Elsevier, 47-64, 2005. Επίσης, παρουσιάστηκε στο South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives (SAAVA 2003) , Milos, 17-20 September 2003.
 99. Panou, A.A., Theodulidis, N., Hatzidimitriou, P., Stylianidis, K. and Papazachos, C.B. , Ambient noise Horizontal-to-Vertical spectral ratio in site effects estimation and correlation with seismic damage distribution in urban environment: The case of the city of Thessaloniki (northern Greece), Soil Dyn. Earth. Eng., 25, 261-274, 2005. Επίσης, παρουσιάστηκε στο EGS-AGU-EUG Joint Assembly Nice, France, 07 - 11 April , 2003 και στο 10th Int. Congr. Geol. Soc. Greece, Thessaloniki, April 15-17, 2004.
 100. Panou, A.A., Theodulidis, N., Hatzidimitriou, M., Savvaidis A. , and Papazachos, C.B. , Reliability tests of horizontal-to-vertical spectral ratio based on ambient noise measurements in urban environment: The case of Thessaloniki city (Northern Greece), Pure Appl. Geophys., 162, 891-912, 2005. Επίσης, παρουσιάστηκε στο EGS-AGU-EUG Joint Assembly Nice, France, 07 - 11 April , 2003.
 101. Karagianni, E.E., Papazachos, C.B. , Panagiotopoulos, D.G., Suhadolc, P., Vuan, A. and Panza, G.F., Shear velocity structure in the Aegean area obtained by inversion of Rayleigh waves, Geophys. J. Int., 160, 127-143, 2005. Επίσης, παρουσιάστηκε στο EGS-AGU-EUG Joint Assembly Nice, France, 07 - 11 April , 2003.
 102. Papazachos, C.B ., Karakaisis, G.F., Scordilis, E.M. and Papazachos, B.C., Global Observational Properties of the Critical Earthquake Model, Bull. Seism. Soc. Am., 95, 1841-1855, 2005. Επίσης, παρουσιάστηκε στο XXIX ESC General Assembly , Potzdam, Germany, September 12-17, 2004 και στο EGU General Assembly, Vienna, Austria, 24-29 April, 2005.
 103. Soupios, P.M. Papazachos, C.B ., Tsokas, G.N., and Vafidis, A., Non-Linear Inversion of Seismic Data for the Determination of Reflector Geometry and Velocity Structure, J. Balkan Geoph.Soc., 8, 74-88, 2005.
 104. Soupios, P.M., Papazachos, C.B ., Vargemezis, G., Fikos, I., Application of Modern Seismic Methods for Geotechnical Site Characterization, Proc. Int. Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, 12-14 September 2005, Milos, Greece, 163-170, 2005.
 105. Paradisopoulou, P.M., Karakostas, V.G., Papadimitriou, E.E., Tranos, M.D., Papazachos, C.B ., Karakaisis, G.F., Microearthquake study of the broader Thessaloniki area (Northern Greece), Ann. Geophysics, 49, 1033-1045, 2006. Επίσης παρουσιάστηκε στο 5 th Intern. Symp. East. Mediter. Geol., Thessaloniki, Greece, 14–20 April 2004, 623–626, 2004.
 106. Papazachos , C.B. , Karakaisis, G.F., Scordilis, E.M., and Papazachos, B.C., New observational information on the precursory accelerating and decelerating strain energy release, Tectonophysics, 423, 83-96, 2006.
 107. Papazachos, B.C., Karakaisis, G.F., Papazachos, C.B ., and Scordilis, E.M., Perspectives for earthquake prediction in the Mediterranean and contribution of geological observations, In: Tectonic Development of the Eastern Mediterranean Region. (From: Robertson, A.H.F. & Mountrakis, D., eds), Publ. Geol. Soc., London, 260, 689–707, 2006.
 108. Vamvakaris, D.A., Papazachos C.B ., Karagianni, E.E., Scordilis, E.M., and Hatzidimitriou, P.M., Small-scale spatial variation of the stress field in the back-arc Aegean area: Results from the seismotectonic study of the broader area of Mygdonia basin (N. Greece), Tectonophysics, 417, 249-267, 2006. Επίσης, παρουσιάστηκε στο EGU General Assembly, Vienna, Austria, 24-29 April, 2005.
 109. Papazachos, B.C., Scordilis, E.M., Papazachos, C.B ., and Karakaisis, G.F., A Forward Test of the Precursory Decelerating and Accelerating Seismicity Model for California, J. Seismology, 10, 213-224, 2006.
 110. Mountrakis, D., Tranos, M., Papazachos, C ., Thomaidou, E., Karagianni, E. and Vamvakaris, D., Neotectonic and seismological data concerning major active faults, and the stress regimes of Northern Greece, Publ. Geol. Soc. London, 260, 649-670, 2006.
 111. Soupios, P., Papazachos, C.B ., Vargemezis, G.and Savvaidis, A., In Situ Geophysical Investigation to Evaluate Dynamic Soil Properties at the Ilarionas Dam, Northern Greece, Proc. 2nd Int. Conf. Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania, Crete, Greece, 25-27 September 2006, 149-156, 2006.
 112. Vedouzi, Ch., Papazachos, C. , Vamvakaris, D., Dimitriadis, I., and Karamesinis, A., Evidence for real-time correlation of mining activity and induced earthquakes in Parnassos mine (Greece), Joint 30 th ESC General Assembly και 13th European Conf. Earthquake Engineering, Paper number 1625, pp. 10, 3-8 September, 2006.
 113. Galanis, O., Papazachos, C., Scordilis, E., and Chatzidimitriou P., Improved earthquake locations in Greece and the surrounding areas using the DD location algorithm and a 3D seismic wave velocity model, Joint 30th ESC General Assembly και 13th European Conf. Earthquake Engineering, Paper number 810, pp. 9, 3-8 September, 2006.
 114. Karakaisis, G.F., Papazachos, C.B ., Panagiotopoulos, D.G., Scordilis, E.M., and Papazachos, B.C., Space distribution of preshocks, Boll. Geof. Teor. Appl., 48, 371-384, 2007.
 115. Athanasiou E.N., Tsourlos P.I., Vargemezis G.N., Papazachos C.B . and Tsokas G.N., Non-destructive DC resistivity surveying using flat-base electrodes. Near Surface Geophysics, 5, 263-272, 2007. Επίσης παρουσιάστηκε στο 11th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Palermo, Italy, 4-7 September, 2005.
 116. Athanasiou, E. N. Tsourlos P.I., Papazachos C.B ., Tsokas G.N., Combined weighted inversion of electrical resistivity data arising from different array s, Journal of Applied Geophysics , 62, 124-140, 2007.
 117. Vargemezis G., Tsourlos P., Papazachos C. and Kostopoulos D., Application of the Electrical Resistivity Tomography to the Detection of the Ermakia (N. Greece) Cavity System. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVII, 2060-2069, 2007.
 118. Morrato , L., Orlecka-Sikora, B., Costa, G., Suhadolc, P., Papaioannou Ch., and Papazachos, C.B ., A deterministic seismic hazard analysis for shallow earthquakes in Greece, Tectonophysics, 442, 66-82, 2007.
 119. Papazachos, B.C., Scordilis, E.M. Panagiotopoulos, D.G., Papazachos, C.B., and Karakaisis, G.F., Currently active regions of decelerating-accelerating seismic strain in central Asia, J. Geophys. Res., 112, B10309, doi:10.1029/2006JB004587, 2007.
 120. Papazachos, B.C., Karakaisis, G.F., Papazachos, C.B., and Scordilis, E.M., Evaluation of the Results for an Intermediate-Term Prediction of the 8 January 2006 Mw 6.9 Cythera Earthquake in the Southwestern Aegean, Bull. Seism. Soc. Am., 97, 347–352, 2007.
 121. Karagianni, E.E. and Papazachos, C.B ., Shear velocity structure in the Aegean region obtained by joint inversion of Rayleigh and Love waves, Publ. Geol. Soc. London, 291, 159-181, 2007. Επίσης παρουσιάστηκε στο XXIX ESC General Assembly , Potzdam, Germany, September 12-17, 2004.
 122. Panou A. A., Theodulidis N., Cornou C., Hatzidimitriou P., Papazachos C. , Bard P.-Y., and Leventakis G., Use of ambient noise for microzonation studies in urban environment : The city of Thessaloniki (N. Greece), 4 th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki- Greece, 2007.
 123. Papazachos, B.C., Papaioannou, Ch., Scordilis, E.M., Papazachos, C.B ., and Karakaisis, G.F., A forward test of the Decelerating–Accelerating Seismic Strain model to western south and central America, Tectonophysics, doi:10.1016/j.tecto.2008.03.012, 454, 36–43, 2008.
 124. Tassis, G.A., Hansen, R.O., Tsokas, G.N., Papazachos, C.B ., and Tsourlos, P.I., Two-dimensional inverse filtering for the rectification of the magnetic gradiometry signal, Near Surface Geoph., 6, 113-122, 2008.
 125. Boore, D.M., Σκαρλατούδης, Α., Βεντούζη, Χ., Παπαζάχος, Κ., και Μάργαρης, Β. Εμπειρικές σχέσεις απόσβεσης των φασματικών τιμών της εδαφικής επιτάχυνσης και ταχύτητας ενδιαμέσου βάθους σεισμικών κινήσεων του Ν. Αιγαίου, 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, 5–7 Νοεμβρίου, Άρθρο 1835, 2008.
 126. Bαμβακάρης, Δ., Παπαζάχος, Κ., Παπαϊωάννου, Χ., Σκορδύλης, Ε., και Καρακαΐσης, Γ., Μελέτη της χρονικά ανεξάρτητης και εξαρτημένης σεισμικής επικινδυνότητας με τη χρήση συνθετικών καταλόγων, 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, 5–7 Νοεμβρίου, Άρθρο 1878, 2008.
 127. Ανθυμίδης, Μ., Θεοδουλίδης, Μ., Σαββαΐδης, Α., και Παπαζάχος, Κ ., Χαρακτηρισμός Εδαφικών Συνθηκών με τη Χρήση Εδαφικού Θορύβου στην Πόλη των Γρεβενών, 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, 5–7 Νοεμβρίου, Άρθρο 1771, 2008.
 128. Παπαϊωάννου, Χ., Ρουμελιώτη, Ζ., Παπαζάχος, Κ., Μουντράκης, Δ., Κίλιας, Δ., Παυλάκη, Α., Βαμβακάρης, Δ., Μπενετάτος, Χρ., Θωμαΐδου, Ε., και Φασουλάς, Χ., Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στη Δ. Κρήτη με την Ολοκληρωμένη Χρήση Γεωλογικών, Σεισμολογικών και Σεισμοτεκτονικών Δεδομένων, 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, 5–7 Νοεμβρίου, Άρθρο 1962, 2008.
 129. Παπαζάχος, Κ., Μεσοπρόθεσμη Πρόγνωση Ισχυρών Σεισμών στον Ελληνικό Χώρο με τη Μέθοδο της Επιβραδυνόμενης-Επιταχυνόμενης Σεισμικής Παραμόρφωσης: Ακρίβεια και Πρακτική Σημασία της, 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, 5–7 Νοεμβρίου, Άρθρο 1919, 2008.
 130. Dimitriadis, I., Karagianni, E., Panagiotopoulos, D., Papazachos, C ., Hatzidimitriou, P., Bohnhoff, M., Rische, M., and Meier, T., Seismicity and active tectonics at Coloumbo Reef (Aegean Sea, Greece): Monitoring an active volcano at Santorini Volcanic Center using a temporary seismic network, Tectonophysics, 465, 136-149, 2009. Επίσης, παρουσιάστηκε στο EGU General Assembly, Vienna, Austria, 13-18 April, 2008.
 131. Skarlatoudis, A. A., Papazachos, C. B ., Margaris, B. N., Papaioannou, Ch., Ventouzi, Ch., Vamvakaris, D., Bruestle, A., Meier, T., W. Friederich, G. Stavrakakis, T. Taymaz, R. Kind, A. Vafidis, T. Dahm, and EGELADOS Group, Combination of Acceleration-Sensor and Broadband Velocity-Sensor Recordings for Attenuation Studies: The Case of the 8 January 2006 Kythera Intermediate-Depth Earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 99, 694-704, 2009. Επίσης παρουσιάστηκε στο EGU General Assembly, Vienna, Austria, 15-20 April, 2007.
 132. Papazachos, B.C., Karakaisis, G.F., Scordilis, E.M., Papazachos, C.B. , and Panagiotopoulos, D.G., Present patterns of decelerating–accelerating seismic strain in South Japan, J. Seismol., doi:10.1007/s10950-009-9165-z, 2009.
 133. Boore, D. M., Skarlatoudis, A., Margaris, B., Papazachos , C., and Ventouzi, C. Along-arc and back-arc attenuation, site response, and source spectrum for the intermediate-depth January 8, 2006, M 6.7 Kythera, Greece, earthquake, Bull. Seismol. Soc. Am. 99, 2410-2434, 2009.
 134. Papazachos, B.C., Karakaisis, G.F., Papazachos, C.B. , Panagiotopoulos, D.G., and Scordilis, E.M., A forward test of the Decelerating-Accelerating Seismic Strain model in the Mediterranean, Boll. Geof. Teor. Appl., 50, 235-254, 2009.
 135. Milea, C.M., Hansen, R.O., Tsokas, G.N., Papazachos, C.B. , and Tsourlos, C.I., Complex attributes of the magnetic signal for multiple sources: Application to signals from buried ditches, Archaeological Prospection, accepted for publ., 2010.
 136. Skarlatoudis A.A, and Papazachos C.B. , Implementation of a non-splitting formulation of perfect matching layer in a 3D – 4th order staggered-grid velocity-stress finite-difference scheme, Bull. Geol. Soc. Greece, accepted for publ., 2010. Επίσης παρουσιάστηκε στο EGU General Assembly, Vienna, Austria, 24-29 April, 2005 και στο Joint 30 th ESC General Assembly και 13 th European Conf. Earthquake Engineering, 3-8 September, Paper No 849, 2006.
 137. Karakaisis, G.F., Papazachos, C.B. , and Scordilis, E.M., Seismic Sources and Main Seismic Faults in the Aegean and Surrounding Area, Bull. Geol. Soc. Greece, accepted for publ., 2010.
 138. Tranos, M.D., Mountrakis, D.M., Papazachos, C.B. , Karagianni, E., Vamvakaris, D., Faulting deformation of the Mesohellenic Trough in the Kastoria-Nestorion region (Western Macedonia, Greece), Bull. Geol. Soc. Greece, accepted for publ., 2010.
 139. Karakostas, V.G., Papadimitriou, E.E., Tranos, M.D., and Papazachos, C.B . Active seismotectonic structures in the area of Chios Island, North Aegean Sea, revealed from microseismicity and fault plane solutions, Bull. Geol. Soc. Greece, accepted for publ., 2010.
 140. Skarlatoudis A.A., Papazachos, C.B. , Theodoulidis, N., Kristek, J. and Moczo, P. Local site-effects for the city of Thessaloniki (N. Greece) using a 3D Finite-Difference method: A case of complex dependence on source and model parameters, accepted for publ., Geoph. J. Int., 2010.
 141. Skarlatoudis, A.A., Papazachos, C.B. , and Theodoulidis, N. Modeling strong ground motion in Thessaloniki in three dimensions using the Finite Difference method: Experimental and theoretical results along various cross-sections, submitted to Geoph. J. Int., 2010.
 142. Dimitriadis, I, Papazachos, C., Panagiotopoulos, D., Hatzidimitriou, P., Bohnhoff, M., Rische, M. and T. Meier, P and S velocity structure of the Santorini – Coloumbo volcanic system (Aegean Sea, Greece) obtained by non-linear inversion of travel times and its tectonic implications, submitted to J. Volcanology, 2010. Επίσης παρουσιάστηκε στο 31st ESC Gen. Ass., 7-12 September, Hersonisos, Greece, 2008.
 143. Papadopoulos, N.G. Tsourlos, P., Papazachos, C. , Tsokas, G.N., Sarris, A. and Kim, J. H. An Algorithm for Fast 3-D Inversion of Surface ERT Data: Application on Imaging Buried Antiquities, submitted to Geoph ysical Prospecting, 2010.
 144. Tsokas, G.N., Papazachos , C.B., Vouvalidis, C., Soldatos, Tr., Syrides, G., Karakostas, Th. The new syllabus and educational tools developed in the framework of the EPEAEK project if the Geology Dept., Aristotle University of Thessaloniki. Proceedings of the 2005 WSEAS International Confernece on Engineering Education, Vouliagmeni, Athens, 8-10 July, p. 472-476, 2005.

.