Καρακώστας Βασίλης
Καθηγητής Σεισμολογίας
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (0030) 2310-991412
E-mail: vkarak@geo.auth.gr

ΠΛήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :
Πτυχίο Γεωλογίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1981)
Διδακτορικό στη Σεισμολογία – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988)

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

Αγγλικά, Ρωσικά


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Συνεργαζόμενος Επιστήμονας στον Τομέα Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 1988–1991)
 • Σεισμολόγος στον κεντρικό Σεισμολογικό Σταθμό Θεσσαλονίκης του ίδιου Τομέα (1991–1999)
 • Λέκτορας στον ίδιο Τομέα (1999–2003)
 • Επίκουρος Καθηγητής (2003–2009)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής (2009–2014)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

 • Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia University, NY (USA)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 1. Laboratory of Geophysics of the Earth ' s Interior of the University of Grenoble ( France )
 2. Institute of Geophysics of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia ( Bulgaria )
 3. National Institute of Geophysics of Rome ( Italy )
 4. Institute of Geophysics , ETH Z u rich ( Switzerland )
 5. Institute of Geophysics of the Shanxi Province ( China )
 6. Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia University , NY ( USA )
 7. Seismological Bureau of Shanghai CSB ( Shanghai – China )
 8. Seismological Bureau of Shaanxi Province CSB (Xian – China )
 9. Seismological Bureau of Hebei Province CSB (Shijazhuang – China )
 10. Analysis and Prediction Center , CSB ( Beijing – China )
 11. Geophysical Institute, CSB ( Beijing – China )
 12. Department of Geophysics, University of Bologna ( Bologna – Italy )
 13. Institute of Geophysics , University of Mining and Metallurgy (Krakow – Poland )
 14. Seismological Bureau of Sichuan Province ( Chengdu – China )
 15. Seismological Bureau of Tangshan ( China )

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Συμμετοχή σε σημαντικό αριθμό πειραμάτων υπαίθρου με αντικείμενο σεισμοτεκτονικές μελέτες και μελέτες μετασεισμικών ακολουθιών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

“ Εισαγωγή στη Σεισμολογία ” και “ Φυσική Εσωτερικού της Γης ” για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Γεωλογίας, Φυσικής και Μαθηματικών

« Φιλοσοφία της Επιστήμης » για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας

« Εφαρμοσμένη Σεισμολογία », Γένεση, διάδοση και καταγραφή των σεισμικών κυμάτων» και «Σεισμολογικά δίκτυα» στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
1. Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων
2. Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία
3. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
4. Σύλλογος Ελλήνων Γεωφυσικών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Μακράς – διάρκειας πρόγνωση σεισμών στον ευρύτερο ελληνικό χώρο με βάση μοντέλα σεισμικότητας και πιθανολογικές μεθόδους
 2. Μελέτες σεισμολογικών ακολουθιών
 3. Σεισμοτεκτονικές ιδιότητες του ευρύτερου ελληνικού χώρου
 4. Καθορισμός μηχανισμών γένεσης και πεδίου τάσεων
 5. Θαλάσσια κύματα βαρύτητας και σχετιζόμενη επικινδυνότητα
 6. Κλασματική ανάλυση παγκόσμιας σεισμικότητας και σεισμικότητας του ελληνικού χώρου
 7. Εξέλιξη του πεδίου των τάσεων με βάση τις μεταβολές της τάσης Coulomb
 8. Στατιστική Σεισμολογία
 9. Εκτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας